Niekoľko dobrých dôvodov, prečo žiť ekologickejšie

preco zit ekologickejsie

„To, čo vytvorila príroda, je vždy lepšie ako to, čo bolo vytvorené umelo.“

Marcus Tullius Cicero

Veľká pravda. Ľudia si už pred mnohými stáročiami dobre uvedomovali, aké dôležité je žiť v súlade s prírodou. Dnes, ako ľudská populácia narastá, význam tohto citátu naberá na ešte väčšej dôležitosti. Potreba chrániť životné prostredie sa stáva čím ďalej tým viac väčšou nevyhnutnosťou. Veď máme iba jeden domov – našu Zem.

V dnešnej modernej dobe už dokážeme spoľahlivo identifikovať bežné veci v našom každodennom živote, ktoré prispievajú k degradácii planéty. Našťastie pre nás však existuje aj mnoho zmien, ktoré môžeme urobiť a ktoré pomôžu pri jej liečení – jednoducho treba žiť ekologickejšie. Pomôžete tak nielen sebe, ale aj ostatným. Prečítajte si niekoľko dobrých dôvodov, prečo tak urobiť.

Nárast ľudskej populácie

Svetová populácia z roka na rok narastá exponenciálnym tempom, a s tým súvisí aj obrovský dopyt po bývaní. Narastá nielen spotreba stavebných materiálov, ale aj čoraz intenzívnejšie odlesňovanie planéty – už len z dôvodu potreby väčšieho životného priestoru na bývanie. Ak sa nebudeme týmto problémom zaoberať, tak v krátkom čase príde ku katastrofe. Riešením je koncepcia ekologického bývania a zmena našich životných návykov.

Halda odpadu okolo nás

Ľudia robia neporiadok a odpadu sa často nedá vyhnúť. Odhodlanie žiť bez odpadu, teda zero-waste, je skôr teóriou než reálnou možnosťou pre väčšinu z nás. Oveľa dôležitejšie je recyklovať a obaly, fólie i rôzne plasty nahrádzať prírodnými eco-friendly alternatívami. Tie sa v prírode bez väčších problémov a za výrazne kratší čas rozložia. Nevytvárame tak zbytočný a ťažko recyklovateľný odpad.

Civilizačné choroby

Žiť život prospešný pre planétu neznamená iba ekologické bývanie a recykláciu odpadu. Málokto si uvedomuje, že s civilizačným pokrokom a technickými vymoženosťami idú ruka v ruke aj civilizačné choroby. Tie vyplývajú z čoraz pohodlnejšieho a konzumnejšieho života – sedavá práca, málo pohybu, prejedanie sa… Mnohí z nás radšej uprednostnia cestu autom hoci len pár stoviek metrov namiesto prechádzky na čerstvom vzduchu. Nielenže je to jeden zo zlých návykov, ktoré prispeli k neuveriteľnej miere obezity vo vyspelých krajinách, ale zároveň je to aj zvyk, ktorého dôsledkom je nárast uhlíkovej stopy, ktorú my ako ľudia zanechávame na Zemi. Potom sa čudujeme zvýšenej chorobnosti, najmä v podobe rôznych srdcovocievnych a onkologických ochorení.

Znečisťovanie vodných zdrojov

Určite budete súhlasiť s tvrdením, že voda je náš najcennejší prírodný zdroj – veď bez vody nie je nič a aj naše telá sú z nej z veľkej väčsiny zložené. Moderná doba však so sebou prináša neúmerné znečisťovanie vodných tokov, čo v dlhodobejšom horizonte môže mať brutálne dôsledky. V posledných rokoch sa dopyt po vode extrémne zvýšil a zmeny v poveternostných podmienkach v mnohých zaľudnených oblastiach znížili dostupnosť tohto prírodného zdroja. Aj napriek tejto naliehavosti ešte stále mnohí z nás nemajú potrebu vodou šetriť. Pritom by napríklad stačilo iba vypínať vodu pri čistení zubov, kratšie sa sprchovať alebo používať umývačku riadu.

Znečistené ovzdušie

S technologickým pokrokom ide ruka v ruke aj zvyšovanie koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Vo všeobecnosti sú považované za tri znečisťujúce látky, ktoré významne vplývajú na ľudské zdravie, pevné častice, oxid dusičitý a prízemný ozón. Situáciu ešte zhoršuje sústavné odlesňovanie a konzumný spôsob života, hlavne v ponímaní nadmerného používania motorových vozidiel. To sa samozrejme nepriaznivo odráža nielen na našom zdraví, ale aj na ekosystéme okolo nás. Zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia sa preto automaticky prejaví aj na zdraví. Na vašom zdraví.

Nárast spotreby elektriny

Málokto si uvedomuje, že aj výroba a spotreba elektriny má vplyv na životné prostredie, aj keď možno nie až tak zjavný ako je tomu pri vode alebo ovzduší. V procese výroby elektriny sa však využívajú rôzne fosílne palivá, ktorých ťaženie a spracovanie negatívne ovplyvňuje životné prostredie. A to najmä v podobe rôznych škodlivých toxínov, ktoré pri tomto procese vznikajú. To má potom za následok kyslé dažde, mestský smog či globálne klimatické zmeny. Šetrenie elektrickou energiou má preto veľmi priaznivý dopad aj na ekosystém.

Dôvodov na ekologickejší život je omnoho viac a je len na nás, či sa vydáme touto cestou. No isté je, že ak tak spravíme, príroda sa nám za to odmení v podobe kvalitnejšieho a dlhšieho života. Ako sa rozhodneš ty?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík